Menu
Menu

Disclaimer

Posted on 7. februari 2017

Informationen i basta-matkasse.xyz är för allmän information. Informationen tillhandahålls av Denna webbplats och samtidigt som vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, vi gör inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på detta språk eller information, produkter, tjänster eller relaterade bilder som finns på basta-matkasse.xyz för något ändamål. Varje missbruk utsläppande på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdskador eller skador, eller förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användning av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av den här webbplatsen. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa platser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Allt görs för att hålla denna webbplats igång smidigt. Men med detta eftersom inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för basta-matkasse.xyz vara tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Comments are closed.